Administrator serwera wyłączył opcję magic_quotes_dpc. Może to spowodować problem z bezpieczeństwem.